GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phật tử phát nguyện tu thập thiện và thọ Bồ tát giới tại gia

Sáng nay ngày 24/7/2020 (nhằm ngày 4/6/Canh Tý ), vào lúc 8 giờ tại giới trường đàn Trí Hải - Bích Liên có hơn 1000 Phật tử tại gia trong tỉnh và các tỉnh lân cận thành tâm cung thỉnh Hội Đồng Thập Sư Tăng truyền Thập Thiện, Bồ tát giới.

 

 

 

 

 Sau nghi thức lễ Tổ, chư tôn đức giới sư quang lâm giới trường thăng tòa truyền trao giới pháp cho các Phật tử cầu thọ giới. Chư Giới sư đã hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi thức sám hối trước khi lãnh thọ giới pháp. 

Sau khi sám hối, Hòa thượng giáo thọ A-xà-lê truyền giảng giải: “giới tướng có mục đích để giúp cho hàng đệ tử tại gia ngăn ngừa các hành động xấu ác, khuyến khích làm mọi điều thiện để có được cuộc sống an vui lợi lạc. Nếu không hiểu ý nghĩa của giới luật, xem giới luật là sự ràng buộc hay vì lòng hiếu kỳ mà thọ giới thì đó là điều sai lầm. Bản chất của giới luật là đạo đức, kính trọng người giữ giới là kính trọng đạo đức. Giới là nếp sống thanh tịnh, là nền tảng của sự giác ngộ giải thoát. Do vậy, người học Phật đầu tiên phải học giới luật để cho mọi hành động trong cuộc sống của chúng ta đúng theo lời Phật dạy. Nếu đã thọ giới rồi, hành vi ngang ngược trái với đạo lý, vô tình làm mọi người xem thường bản thân mình, chẳng những không giúp ta thoát khổ đau trong hiện tại và tương lai mà còn mang nhiều lỗi lầm thật đáng tiếc.”

Sau khi được nghe và hiểu về giới tướng các Phật tử đã được hội đồng Thập sư truyền thọ Thập Thiện, Bồ Tát giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PGBĐ

Lên đầu trang