GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giới tử phát tâm tấn hương tại Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên

Tối ngày 4/6/ Canh Tý, trong khuôn khổ Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên  tổ chức tại Tổ đình Long Khánh, sau lễ truyền thọ Bồ-tát giới xuất gia, hàng trăm giới tử thọ giới Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni đã phát tâm tấn hương trong âm thanh của tiếng niệm Phật và tiếng chuông trống Bát Nhã ngân vang .

 

 

 

Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ-tát nguyện hiến trọn cuộc đời mình phục vụ đạo pháp và nhân sinh. Người phát tâm tấn hương có thể đốt 1 liều, 3 liều, 6 liều hay 9 liều trên đỉnh đầu tùy theo tâm nguyện của người phát tâm. Các liều đốt hương này hoàn toàn không nói lên phẩm trật của vị Tỳ kheo này tu cao hơn vị Tỳ kheo kia mà chỉ biểu thị chí nguyện cúng dường và chí nguyện dấn thân của vị ấy. 

 

 

 

Truyền thống phát nguyện tấn hương sau khi các giới tử thọ giới Tỳ kheo và Bồ tát giới viên mãn chỉ thấy trong các Đại giới đàn thuộc Phật giáo Bắc tông. Phật giáo Nam Tông không có truyền thống tấn hương này. Truyền thống tấn hương có từ bao giờ thì hiện nay vẫn chưa nghe ai nói đến, nhưng chỉ biết chắc chắn rằng truyền thống này truyền từ Trung Quốc vào Việt Nam đã rất lâu. 

 

 

 

Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ tát bổn sự, có sự kiện tiền thân của Bồ tát Dược Vương đã từng đốt hai cánh tay để cúng dường. Ý nghĩa đốt hai cánh tay cúng dường là hàm ý đốt ý niệm nhị nguyên, ý niệm đối đãi hơn là thực sự đốt tay. Có lẽ từ ý nghĩa của việc cúng dường này mà có hình thức tấn hương được thực hiện tại các giới đàn theo truyền thống Bắc tông lâu nay chăng?!

Dưới đây là một số hình ảnh cảm động mà chúng tôi chụp được khi các giới tử thọ giới Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni phát nguyện tấn hương tại Đại giới đàn Trí Hải -Bích Liên năm 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PGBĐ

 

 

 

Lên đầu trang