GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giới tử Đại giới đàn Trí Hải-Bích Liên tuần chiếu

Vào lúc 22 giờ ngày 22/7/2020 (nhằm ngày 2/6/ Canh Tý ), toàn thể giới tử đã vân tập tại nơi Ban tổ chức bố trí để thực hiện nghi thức hô canh tuần chiếu theo truyền thống tổ sư. 

 

 

 

 

Tuần chiếu là một nghi thức sinh hoạt Phật giáo được áp dụng tại các tòng lâm, thiền viện lớn có số lượng chúng Tăng đông. Đại giới đàn là sinh hoạt quan trọng nhất trong Phật giáo và số giới tử thọ giới thường đông nên tuần chiếu là điều rất cần thiết.

Tuần chiếu có nghĩa là quan sát những việc phóng túng, biếng nhác trong chúng để nhắc nhở họ sinh hoạt cho đúng thanh quy và tinh tấn tu học. Hành giả tu tập vẫn còn nghiệp chướng nên dễ bị tạp niệm vào ban ngày, hôn trầm mộng mị vào ban đêm. Vì chướng ngại đó làm cho con đường tu tập không tiến thì làm sao hành giả có thể giác ngộ mà giải thoát khổ đau. Do đó, chư vị tuần chiếu là thiện tri thức đi tuần để cảnh tỉnh cho những vị còn lỗi lầm. Với ý nghĩa đó nên các Đại giới đàn đã thực hành nghi thức tuần chiếu nhằm hàm ý cảnh tỉnh và sách tấn các giới tử nỗ lực tu hành.

Trong Luật Tăng Kỳ ghi rằng: Thế Tôn lấy 5 việc, nên thường 5 ngày một lần đi tuần các Tăng phòng vì:

1 – Sợ đệ tử đắm việc đời.

2 – Sợ vướng mắc luận bàn thế tục.

3 – Sợ đắm mê ngủ nghỉ.

4 – Vì để xem xét chúng bệnh.

5 – Làm cho các Tỳ kheo nhỏ tuổi quán oai nghi của Phật, sanh lòng hoan hỷ.

Căn cứ ý nghĩa trên thì việc tuần chiếu là trách nhiệm của những vị quản chúng có trách nhiệm coi sóc chúng ngày cũng như đêm nhằm nhắc nhở và trợ duyên cho họ tu tập. Việc tuần chiếu cũng tạo nên sự liên hệ tốt đẹp giữa thầy trò trong chốn thiền môn. Tuần chiếu không thể nào đi cả chúng và nếu đi như thế thì kiểm tra thực hành nghi lễ chứ không còn là kiểm tra sự sinh hoạt của chúng.

Tại các đại giới đàn ngày nay, nghi thức tuần chiếu mang tính lễ nghi hơn là thực hành theo ý nghĩa gốc của nó. Theo nghi thức này, sau khi hô canh, cả đại chúng niệm Phật rồi đi vòng giới trường 1 hay 3 vòng và thường thực hiện 1 lần trước 10 giờ tối. Nếu như tuần chiếu vào canh ba, canh tư tức khoảng 1 đến 3 giờ sáng theo cách này thì không thể thực hiện được. 

 

Những hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PGBĐ

 

 

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang