GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giới tử Đại giới đàn Trí Hải-Bích Liên thi tụng luật

Chiều nay 22/7/2020, Ban Giám khảo, Ban Quản chúng giới tử Tăng và giới tử Ni đã tổ chức cho các giới tử thi tụng Luật Trường Hàng (Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi, cảnh sách).

Trước khi giới tử tụng luật, HT. Thích Viên Đạt, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, tuyên luật sư Đại giới đàn Trí Hải-Bích Liên đã nêu ý nghĩa tụng luật và sách tấn sách giới tử. Hoà thượng cũng chứng minh suốt buổi tụng luật.

 

 

 

 

 

Tại giới trường chùa Long Khánh có 192 giới tử thi tụng luật. Các giới tử tụng 4 quyển ngồi trước, kế đến giới tử tụng 3 quyển và 2 quyển. Các giới tử thọ giới tỳ kheo tụng đủ 4 quyển sẽ được Ban giám khảo cộng điểm vào kết quả khảo hạch trước đó để xếp hạng thủ sa di tức hạng nhất. Các giới tử thọ giới Sa di tụng đủ 4 quyển luật sẽ được Ban tổ chức tặng phần thưởng xứng đáng. 

 

 

Tại giới trường chùa Tâm Ấn có 170 giới tử thi tụng luật. Hình thức thi tụng luật cũng được áp dụng như bên giới tử Tăng. Đại đức Thích Viên Chơn quang lâm chứng minh buổi tụng luật bên giới tử Ni.

 

 

 

 

Được biết, giới tử thi tụng luật là truyền thống lâu nay của Phật giáo Bình Định khi mở các Đại giới đàn. Qua việc tụng luật, các giới tử thuộc lòng luật sẽ dễ nhớ các oai nghi tế hạnh, các khuôn phép phải áp dụng trong đời sống suốt cả cuộc đời. Đó cũng là hành trang vào đạo của các tu sĩ trẻ. Nhờ biết luật thì họ mới làm đúng và trong tương lai có thể hướng dẫn người khác làm đúng. Đó là lợi ích thiết thực của việc học và tụng luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau thời tụng luật, Hội đồng thập sư Tăng tấn đàn Sa di, Tỳ kheo. Hội đồng thập sư Ni tấn đàn Sa di ni, thức xoa ma na và Tỳ kheo Ni. 

 

Ban TT-TT PGBĐ

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang