GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giới tử Ni tại Đại giới đàn Trí Hải-Bích Liên

Sau những ngày giãn cách xã hội, các Giới tử Ni phấn khởi tựu trung về Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên cần cầu Giới Pháp.

Trải qua 3 ngày căng thẳng vượt qua các vòng khảo thí Kinh, Luật, Giáo lý và Sử, vào lúc 14h ngày mùng 2/06/ Canh Tý (22/07/2020) Tấn Đàn Sa Di Ni, 19h cùng ngày tấn đàn Thức Xoa Ma Na Ni.

Hôm nay ngày mùng 3/06/ Canh Tý, 7h tấn đàn Tỳ Kheo Ni và đến 16h các tân Tỳ kheo Ni đã được Chánh Pháp Yết Ma Nhị Bộ Đại Tăng.

Giờ này, giới thể châu viên, các Giới tử đã trang bị cho mình lớp áo giáp Giới - Luật để tiếp tục cuộc hành trình trên con đường tìm về Bảo sở Như Lai.

Dưới đây là một số hình ảnh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT

 

Lên đầu trang