GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

DANH SÁCH THẬP SƯ CÁC ĐẠI GIỚI TẠI BÌNH ĐỊNH

Phật giáo Bình Định là một trung tâm Phật giáo miền trung với chiều dài lịch sử hình thành và phát triển được đánh giá qua những đóng góp to lớn của các bậc tổ sư, của chư tôn thiền đức và tín đồ Phật giáo. 

Sự thành tựu ấy không thể không kể đến chư vị tiền bối, chư Tổ sư và một trong những đóng góp của chư vị là tổ chức các Đại giới đàn.

Nhằm thông tin đến chư tôn đức và quý thiện hữu về các Đại giới đàn được tổ chức tại Bình Định thời gian qua, trang nhà Phật giáo Bình Định xin được đăng nội dung thập sư các đại giới đàn từ năm 1968 đến nay:

 

Năm1968 : Do Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Định tổ chức tại TĐ Long Khánh Tp. Qui Nhơn:

 1. Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Phước Hộ - Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang Phú Yên.
 2. Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Tâm Đạt – Viện Chủ TĐ Thiên Bình – Nhơn Phong – Huyện An Nhơn.
 3. Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Mật Nguyện – Viện Chủ Chùa Linh Quang – Huế.- HT Thích Giác Tánh, Viện Chủ TĐ Thiên Đức  - Huyện Tuy Phước
 4. Đệ nhất Tôn Chứng : HT Thích Phước Thành, Viện Chủ TĐ Thiên Phước – Huyện Phù Mỹ.
 5. Đệ nhị Tôn chứng : HT Thích Giải An – Trú Trì Chùa Từ Quang –Tp. Quảng Ngãi.
 6. Đệ tam Tôn chứng : HT Khế Hội ( Trí Thành ), Trú trì TĐ Bát Nhã, Phú Yên
 7. Đệ tứ Tôn chứng : HT Thích Mật Viên, Trú Trì Chùa Phổ Tịnh- Huyện An nhơn.
 8. Đệ ngũ Tôn chứng : HT Thích Truyền Diệu, Trú Trì Chùa Hương Tích, Phú Yên
 9. Đệ luc Tôn Chứng : TT Thích Phước Khánh, Trú Trì Chùa Bảo Lâm- Huyện Phù Cát
 10. Đệ thất Tôn chứng : HT Thích Giác Ngộ, Viện chủ Chùa Bửu Thắng – Tp. Pleiku
 • Năm 1976 : Do Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Định tổ chức tại TĐ Hưng Long, xã Nhơn An-Huyện An Nhơn:
 1. Hòa Thường Đường Đầu : HT Thích Từ Nhơn , Trú Trì Chùa Thọ Sơn, xã Phước Nghĩa, Huyện Tuy Phước.
 2. Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Giác Tánh, Viện Chủ TĐ Thiên Đức, Huyện Tuy Phước.
 3. Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Kế Châu, Trú Trì TĐ Thập Tháp Di Đà, xã Nhơn Thành, Huyên An Nhơn. - HT Thích Tâm Hoàn, Trú Trì TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn.
 4. Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Giác Nguyên, Trú Trì Chùa Bạch Sa, Tp. Qui Nhơn
 5. Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Huệ Đồng, Trú Trì Chùa Long Đức, Huyện Phù Cát
 6. Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Phước Thành, Trú Trì Chùa Đông Hải, Huyện Phù Cát
 7. Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Mật Viên, Trú Trì Chùa Phổ Tịnh, Huyện An Nhơn.
 8. Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Mật Hạnh, Trú Trì Chùa Tân An, Huyện An Nhơn
 9. Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Minh Quang, Trú Trì Chùa Thanh Quang, Huyện An Nhơn.
 10. Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Phước Thắng, Trú Trì Chùa Hồng Liên, Huyện Tuy Phước

 

 • Năm 1989: Do Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình Định tổ chức tai TĐ Long Khánh,Tp.Qui Nhơn :
  1. Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Giải An, Trú Trì Chùa Từ Quang, Tp. Quảng Ngãi
  2. Yết Ma A Xà Lê : TT Thích Huệ Đồng, Trú Trì Chùa Long Đức, Huyện Phù Cát
  3. Giáo Thọ A Xà Lê : TT Thích Tịnh Diệu, Trú Trì Chùa Đại Viên, Huyện Tây Sơn
  4. Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Minh Quang, Trú Trì Chùa Thanh Quang, Huyện An Nhơn
  5. Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Như Thành, Thị xã Quảng Ngãi
  6. Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Giác Thuyên, Trú Trì Chùa Vĩnh Lộc, Huyện Tây Sơn
  7. Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Thành Ký, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Phù Mỹ
  8. Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Liễu Không, Trú Trì TĐ Thiên Bình, Huyện An Nhơn
  9. Đệ lục Tôn chứng : Đại Đức Thích Huệ Đạt, Quảng Ngãi
  10. Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Giác Phất, Trú Trì TX Ngọc Long, Huyện Tuy Phước.

  

 • Năm 1994 : Do Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình Định tổ chức tại TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn:
  1. Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Kế Châu, Trú Trì TĐ Thập Tháp Di Đà, Huyện An Nhơn.
  2. Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Phước Thành, Trú Trì TĐ Thiên Phước, Huyện Phù Mỹ.
  3. Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Nguyên Trạch, Giáo Phẩm Phật giáo Bình định. - HT Thích Thiện Nhơn, Trú Trì TĐ Thiên Đức , Huyện Tuy Phước
  4. Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Nguyên Phước, Trú Trì TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn
  5. Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Đồng Hạnh, Trú Trì TĐ Hưng Long, Huyện An nhơn
  6. Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Nguyên Chơn, Trú Trì Chua Liên Hoa, Tp. Qui Nhơn
  7. Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Tịnh Nhãn, Trú Trì Chùa Giác Hoàng, Huyện An nhơn.
  8. Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Huyện Tuy Phước.
  9. Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Như Quang, Trú Trì Chùa Đại Viên, Huyên Tây Sơn
  10. Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Quảng Xả, Trú Trì Chùa Trung Khánh, Thị xã Kontum, Tỉnh Kontum

 

 • Năm 2000, do Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình Định tổ chức tại TĐ Long Khánh, Tp Qui Nhơn :
  1. Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Phước Thành, Viện Chủ TĐ Thiên Phước , Huyện Phù Mỹ
  2. Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Thiện Duyên, Trú Trì Chùa Đạo Nguyên, Thị xã Tam Kỳ , Tỉnh Quảng Nam
  3. Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Thiện Nhơn, Trú Trì TĐ Thiên Đức, huyện Tuy Phước. - HT Thích Huệ Minh, Trú Trì Chùa Giác Uyển, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
  4. Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Quảng Đạo, Trú Trì Chùa Phước Hải, Huyện Phù Cát.
  5. Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Liễu Giải, Trú Trì Chùa Bửu Liên, Huyện Tuy Phước
  6. Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Nguyên Pháp, Thường Trú Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Tp. Hồ Chí Minh
  7. Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Huyện Tuy Phước
  8. Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Đồng Hạnh, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Phù Mỹ
  9. Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Ngộ Khải, Trú Trì Chùa Chi Hội Phật Giáo An Nhơn, Thị xã An Nhơn
  10. Đệ thát Tôn chứng : TT Thích Giác Tần, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Duyên, Thị xã An Nhơn.

 

 • Năm 2004, do Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình Định tổ chức tại TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn :
  1. Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Phước Thành, Viện Chủ TĐ Thiên Phước , Huyện Phù Mỹ.
  2. Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Thiện Nhơn, Viện Chủ TĐ Thiên Đức, Huyện Tuy Phước
  3. Giáo Thọ A Xà Lê : TT Thích Từ Hương, Trú Trì Chùa Bảo Nghiêm, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai – TT Thích Nguyên Phước, Trú Trì TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn
  4. Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Huyện Tuy Phước
  5. Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Đồng Hạnh, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Phù Mỹ
  6. Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Nguyên Điền, Giáo Thọ Trường Trung cấp Phật học Bình định
  7. Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Viên Đạt, Trú Trì Chùa Giác Nguyên, Thị Xã An Nhơn
  8. Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Quảng Xả, Trú Trì TĐ Thiên Phước , Huyện Phù Mỹ
  9. Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Nguyên Huệ, Trú Trì Chùa Bích Nam, Huyện Tuy Phước
  10. Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Giác Dõng, Trú Trì Tịnh xá Phước An, Huyện Phù Cát.

 

- Năm 2009, do Ban Trị sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình định tổ chức tại TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn.

 1. Hòa Thường Đường Đầu : HT Thích Phước Thành, Viện Chủ TĐ Thiên Phước, Huyện Phù Mỹ
 2. Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Thiện Nhơn, Viện chủ TĐ Thiên Đức, Huyện Tuy Phước
 3. Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Viên Quán, Trú Trì Chùa Từ Ân, Tp. Pleiku. – HT Thích Nguyên Chơn, Trú Trì Chùa Liên Hoa, Tp. Qui Nhơn.
 4. Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Huyện Tuy Phước.
 5. Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Trí Hải, Trú Trì Chùa Thiên Quang, Huyện An Nhơn
 6. Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Nguyên Khiết, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Tuy Phước
 7. Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Hạnh Bảo, Trú Trì Chùa Quang Phước, Huyện Hoài Nhơn.
 8. Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Đồng Tịnh, Trú Trì Chùa Gia Khánh, Huyện Tuy Phước
 9. Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Viên Trường, Trú Trì Chùa Phước Lôc, Huyện An nhơn
 10. Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Giác Trí, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Sơn, Huyện Tuy Phước.
 • Năm 2013, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bình Định tổ chức tại Tổ Đình Long Khánh, Tp. Qui Nhơn. Danh xưng Đại Giới Đàn Kế Châu.
  1. Hòa Thượng Đường Đầu : Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Viện Chủ Chùa Đạo Nguyên, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
  2. Yết Ma A-Xà Lê : Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Viện Chủ Chùa Giác Uyển, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Giáo Thọ A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định; Giáo Thọ A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Đồng Chơn, Trú Trì Chùa Bình An, Phường Nhơn Bình, Tp. Qui Nhơn.
  4. Tuyên Luật Sư : Hòa Thượng Thích Viên Đạt, Trú Trì Chùa Giác Nguyên, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  5. Đệ Nhất Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa, Viện Chủ Chùa Long Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định.
  6. Đệ Nhị Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Hồng Thiện, Trú Trì Chùa Vĩnh Khánh, Thị Xã An Nhơn, Bình Định.
  7. Đệ Tam Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt, Trú Trì Chùa Huệ Long, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
  8. Đệ Tứ Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Đồng Quả, Trú Trì Chùa Phước Hưng, Tp. Qui Nhơn, Bình Định.
  9. Đệ Ngũ Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Chúc Thọ, Trú Trì Chùa Tường Vân, Huyện Phù Mỹ, Bình Định.
  10. Đệ Lục Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Quảng Độ, Trú Trì Chùa Long Hòa, xã Cát Tân , Huyện Phù Cát, Bình Định.
  11. Đệ Thất Tôn Chứng A-Xà-Lê : Đại Đức Thích Giác Mạnh, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Hội, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

 

 • Năm 2017, Đại Giới Đàn Tâm Hoàn, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bình Định tổ chức tại Tổ Đình Long Khánh, Tp. Qui Nhơn.

1.Đường Đầu Hòa Thượng : Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Viện Chủ Chùa Đạo Nguyên, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

 1. Yết Ma A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Viện Chủ Chùa Giác Uyển, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
 2. Giáo Thọ A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Đồng Chơn, Trú Trì Chùa Bình An, Phường Nhơn Bình, Tp. Qui Nhơn, Bình Định.
 3. Giáo Thọ A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Thánh Tâm, Thường Trú Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Tp.Hồ Chí Minh.
 4. Tuyên Luật Sư : Hòa Thượng Thích Nguyên Chơn, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, Phường Bùi Thị Xuân, Tp. Qui Nhơn, Bình Định.
 1. Đệ Nhất Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Viện Chủ TĐ Long Đức, Huyện Phù Cát, Bình Định.
 2. Đệ Nhị Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Trí Hải, Viện Chủ Chùa Thiên Quang, Thị Xã An Nhơn, Bình Định.
 3. Đệ Tam Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa, Viện Chủ Chùa Long Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định.
 4. Đệ Tứ Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Nguyên Khiết, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Tuy Phước, Bình Định.
 5. Đệ Ngũ Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Nguyên Huệ, Trú Trì Chùa Bích Nam, Huyện Tuy Phước, Bình Định.
 6. Đệ Lục Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Giác Tần, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Duyên, Thị Xã An Nhơn, Bình Định.
 7. Đệ Thất Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Thiện Trụ, Trú Trì Chùa Phổ Quang, Huyện Tuy Phước, Bình Định.

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang