GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hội đồng Thập sư Nhị bộ Đại Giới Đàn Trí Hải - Bích Liên

Chúng tôi cung kính nghe rằng:

          Ba cõi không yên như ngôi nhà rực lửa. Người muốn vượt qua con đường thống khổ, thì trước hết phải quy kính ba đấng tôn quý cao cả nhất của mọi loài, người muốn bước sang bên kia bờ của bến mê, không thể nào xao lãng ý chí mong cầu tịnh giới.

          Vậy cho nên chúng tôi các chức sự trong Đại Giới Đàn Trí Hải – Bích Liên hằng mỏi mắt trông chờ bánh xe pháp nêu cao như mặt trời giờ Ngọ, tâm hằng canh cánh về việc lợi tha, mong sao cho sự nghiệp đen tối được hoàn toàn trong sáng.

          Nay kính lễ các bậc uy đức cao cả, khấn nguyện quý Ngài mở ra cánh cửa Tam tụ. Dứt trừ các điều ác, hành trì các điều thiện, để đem lại lợi ích cho các loài hữu tình như hương thơm tỏa khắp mười phương. Do Giới mà vào Định, nhờ đó mà thành tựu tròn đầy trí tuệ, như ánh sáng của châu ngọc ngời sáng bao la; tất cả đều bước lên cảnh vực của giới thể vô tận, cùng bước lên cỗ xe giải thoát Đại thừa. Công trình vĩ đại đó không bao giờ dám để lãng quên.

Vậy nay kính lấy nước bằng hương chiên đàn mà rửa tay để kính cẩn ghi lại đây Tôn xưng danh hiệu cao quý của quý Ngài:  

 

Đàn đầu Hòa thượng: Trưởng lão Hòa Thượng THÍCH THIỆN DUYÊN

 • Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam
 • Viện chủ chùa Đạo Nguyên, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Yết ma A xà lê: Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH

 • Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
 • Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN
 • Viện chủ chùa Giác Uyển, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Giáo Thọ A xà lê: Hòa thượng THÍCH LIỄU GIẢI

 • Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước
 • Viện chủ chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước

Giáo Thọ A xà lê: Hòa thượng THÍCH NGUYÊN PHƯỚC

 • Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
 • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Viện chủ tổ đình Long Khánh, thành phố Quy Nhơn

Tuyên Luật Sư: Hòa Thượng THÍCH VIÊN ĐẠT

 • Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trú trì chùa Giác Nguyên, thị xã An Nhơn

Đệ Nhất Tôn chứng A xà lê: Hòa thượng THÍCH MINH NGUYỆT

 • Trú trì chùa Huệ Long, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Đệ Nhị Tôn chứng A xà lê:  Hòa thượng THÍCH ĐỒNG QUẢ

 • Phó Trưởng Ban Trị sự - Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn
 • Trú trì chùa Phước Hưng, thành phố Quy Nhơn

Đệ Tam Tôn Chứng A xà lê: Hòa thượng THÍCH HỒNG THIỆN

 • Phó Trưởng Ban Trị sự - Trưởng Ban GDPG. GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn
 • Trú trì chùa Vĩnh Khánh, thị xã An Nhơn

Đệ Tứ Tôn chứng A xà lê: Hòa thượng THÍCH CHÚC THỌ

 • Phó Trưởng Ban Trị sự - Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Phù Mỹ
 • Trú trì chùa Tịnh Quang, huyện Phù Mỹ

Đệ Ngũ Tôn Chứng A-Xà Lê: Hòa Thượng THÍCH GIÁC TRÍ

 • Tri sự phó Giáo Đoàn 3, Hệ phái Khất sĩ
 • Trú trì tịnh xá Ngọc Sơn, huyện Tuy phước

Đệ Lục Tôn Chứng A xà lê: Thượng tọa THÍCH NGUYÊN HỶ

 • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn
 • Trú trì chùa Long Sơn, huyện Hoài Nhơn.

Đệ Thất Tôn Chứng A-Xà Lê: Thượng tọa THÍCH QUẢNG ĐỘ

 • Phó Trưởng Ban Trị sự -Trưởng Ban TTXH GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Cát
 • Trú trì chùa Long Hòa, huyện Phù Cát

 

DẪN THỈNH A XÀ LÊ:

 1. Thượng tọa THÍCH ĐỒNG THINH
 • Trú Trì chùa Hội Khánh, huyện Tuy Phước
 1. Thượng tọa THÍCH PHƯỚC ĐIỀN
 • Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn       
 • Trú trì chùa Liên Trì, thị xã An Nhơn
 1. Thượng tọa THÍCH QUẢNG CẢNH
 • Trú trì chùa Long Thạnh, thành phố Quy Nhơn
 1. Thượng tọa THÍCH THANH HIỂN
 • Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Định
 • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn
 • Trú trì chùa Phước Sơn, huyện Tây Sơn

 

TẢ HỮU GIÁM ĐÀN:

 1. Thượng tọa THÍCH QUẢNG NHƠN

  -      Phó Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định

  -      Trú trì chùa Long Sơn, huyện Phù Cát

 1. Đại đức THÍCH QUẢNG NHÀN

-     Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định

-     Trú trì chùa Linh Thứu, thành phố Quy Nhơn

 

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ NI

 

Đường đầu Hòa thượng Ni:  Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Quang

        - Ủy viên Phân ban Ni giới Trung Ương GHPGVN

        - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

        - Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định

        - Trú trì chùa Tâm Ấn, thành phố Quy Nhơn.

Yết ma A Xà Lê: Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Minh

         - Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định

         - Trưởng Tiểu ban Giáo Dục Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

         - Trú trì chùa Tăng Quang, thành phố Quy Nhơn

Giáo thọ A Xà Lê : Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Thiện

- Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trú Trì chùa An Thạnh, tỉnh Gia Lai

Đệ nhất tôn chứng A Xà Lê: Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện

        - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai

        - Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Gia Lai

        - Trú Trì chùa Bửu Sơn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Đệ nhị tôn chứng A Xà Lê: Ni trưởng Thích Nữ Kinh Liên

 • Trú Trì Tịnh Xá Bửu Quang, huyện Tuy Phước

Đệ tam tôn chứng A Xà Lê: Ni sư Thích Nữ Như Hải

 • Trú Trì chùa Long Quang, huyện Phù Cát

Đệ tứ tôn chứng A Xà Lê: Ni sư  Thích Nữ Thông Nhiên

 • Trú trì Tịnh Thất Phổ Hiền, Thị xã An Nhơn

Đệ ngũ tôn chứng A Xà Lê: Ni sư Thích Nữ Hạnh Minh

  - Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định

  - Trú trì chùa Liên Tôn, huyện Phù Cát

Đệ lục tôn chứng A Xà Lê: Ni sư  Thích Nữ  Hạnh Giải

-  Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

-  Thường trú chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn

Đệ thất tôn chứng A Xà Lê: Ni sư  Thích Nữ Hạnh Huệ

         - Trú trì Tịnh thất Diệu Ấn, huyện Phù Cát

 

DẪN THỈNH:

 

 1. Cô Thích Nữ Minh Chiếu

- Trưởng Tiểu ban Nghi lễ Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định

- Trú trì chùa Khánh Sơn, Thị xã An Nhơn

 

 1. 2. Sư Cô Thích Nữ Tâm Hảo

- Thường trú chùa Hải Quang, huyện Tuy Phước

 

TẢ HỮU GIÁM ĐÀN:

 1. Ni sư Thích Nữ Hải Tuệ

    - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn

    - Trú trì chùa Phước Hội, thị xã An Nhơn

 1. Sư cô Thích Nữ Minh Nhựt

         - Trú trì chùa Tịnh Độ, huyện Phù Cát

 

 

Lên đầu trang